Wat is PRIMA? - Inntal Software-Entwicklung

Ga naar de inhoud

Wat is PRIMA?

Termen


PRIMA = "Private Informations Management", die in het Nederlands vertaald kan worden als "administratie van privé-informatie":
PRIMA is de naam voor een aantal freeware programma's. Zoals de naam al aangeeft, zijn de programma's uitsluitend ontworpen voor privégebruik, maar kunnen ze ook in commerciële omgevingen worden gebruikt. Alle programma's van de PRIMA-serie zijn beschikbaar in het Duits en Engels, sinds begin 2019 is het aantal talen voor het pure programma geleidelijk uitgebreid (zo is nu bijvoorbeeld de "Rapid Image Viewer" beschikbaar in 43 talen).
In de pagina's voor het menu-item "Freeware / PRIMA-serie" worden de voltooide toepassingen meer in detail beschreven.
Gemeenschappelijk voor alle programma's is dat elk programma kan worden weergegeven met een andere huid (uiterlijk), indien gewenst. Voorbeelden zijn te vinden in de foto's van de PRIMA-serie. De ontwikkelaar van het betaalde huidbestanddeel biedt momenteel ongeveer 90 verschillende huiden aan, die gratis kunnen worden gebruikt.

Het lettertype dat in het symbool wordt gebruikt heet "Hilly Handwriting" en is afkomstig van Softmaker. Met ingang van april 2017 is er een herzien, nieuw symbool, waarvoor het lettertype "Scott" (ook van SoftMaker) is gebruikt (zie rechter symbool).

Sinds begin 2020 is er weer een herzien symbool ingevoerd (symbool uiterst rechtsboven): de reeds bekende "P" bevindt zich in de linkerbovenhoek, schuin daaronder de afkortingen van het programma. Dit maakt het gemakkelijker om het juiste programma te vinden wanneer er meerdere "P"-symbolen in de taakbalk staan. De wijziging wordt achtereenvolgens doorgevoerd bij de volgende update van het betreffende programma.

Free counters!

Terug naar de inhoud